biurokracja


biurokracja
biurokracja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'typ zarządzania, w którym decydującą rolę odgrywa aparat administracyjny' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'grupa urzędników pełniąca funkcje administracyjne w instytucjach państwowych, społecznych, gospodarczych' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'trzymanie się ściśle formalnej strony przepisów; traktowanie w sposób bezduszny spraw interesantów': {{/stl_7}}{{stl_10}}Przerost biurokracji. Walka z biurokracją. <fr.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • biurokracja — ż I, DCMs. biurokracjacji, blm 1. «system zarządzania, w którym decydującą rolę spełnia aparat administracyjny» 2. «grupa ludzi zawodowo trudniąca się administrowaniem i organizacją pracy instytucji państwowych, gospodarczych, społecznych» 3. pot …   Słownik języka polskiego

  • Rahim Blak — Biography Rahim Blak was born in 1983 in Skopie in Macedonia. He lives and works in Kraków. He studied at the Department of Painting at the Academy of Fine Arts in Kraków. His graduation work entitled “Building investments 2006 2010 as sculptures …   Wikipedia

  • biurokratyzm — m IV, D. u, Ms. biurokratyzmzmie, blm → biurokracja w zn. 3 …   Słownik języka polskiego

  • rozbuchany — rozbuchanyni pot. «będący w obfitości, w pełni, w rozkwicie; intensywny, gwałtowny, niepohamowany, przesadny» Rozbuchana wiosna, zieleń. Rozbuchane tańce. Rozbuchana biurokracja …   Słownik języka polskiego

  • biurokratyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, biurokratycznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} związany z biurokracją, z zarządzeniem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Aparat biurokratyczny. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • komplikować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, komplikowaćkuję, komplikowaćkuje, komplikowaćany {{/stl 8}}– skomplikować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} utrudniać coś, wprowadzać dodatkowe trudności;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozbudowany — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zbyt duży, skomplikowany, mający zbyt duży zakres : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozbudowana biurokracja. Rozbudowane wymagania, potrzeby konsumpcyjne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień